biizzət


biizzət
f.ə. 1) hörmətsiz; 2) m. xar, zəlil

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.